معرفی اعضای گروه ساختمان

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی سمت زمان‌های حضور در گروه ایمیل
حمید ملکی فوق لیسانس سازه سرگروه شنبه Maleki78@gmail.com
علی حمدی‌پور فوق لیسانس نقشه‌برداری عضو گروه شنبه  hamdipour.ali@gmail.com